Skip to content

Individuali veikla PVM prievolės. Ką reikia žinoti?

Individuali veikla – tai savarankiška veikla (sportinė, meninė, bet kokio pobūdžio komercine veikla), kurią vykdydamas asmuo gauna pajamas per tam tikrą laikotarpį. Nors fizinis asmuo PVM mokėtojas gali tapti ir savarankiškai, tačiau svarbu žinoti, jog individuali veikla PVM prievolės nepanaikina.

Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

Registruotis PVM gali asmenys vykdantys individualią veiklą pagal pažymą. Šios rūšies individuali veikla PVM mokėtojui prideda papildomą atsakomybę nustatyti 21 proc. mokestį, pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą, išrašyti sąskaitą-faktūrą klientui arba pateikti kasos aparato kvitą. Vykdant individualią veiklą pagal verslo liudijimą, PVM mokėtoju tapti negalima (gali būti individuali veikla PVM mokėtojas).

Privalomas registravimasis PVM mokėtoju atsiranda keliais atvejais:

  • kai viršijama 45 000 Eur riba per paskutinius 12 mėnesių už šalies teritorijoje suteiktas prekes ar paslaugas.
  • Įsigijus prekių iš ES, kurių vertė yra didesnė nei 14 000 Eur per kalendorinius metus (neįskaitant PVM, sumokėto ES).
  • Vienas asmuo ar kartu su susijusiais asmenimis kontroliuoja keletą juridinių asmenų, kurie vykdo ekonominę veiklą ir jų pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur arba įsigijus prekių iš kitos ES valstybės narės, bendra jų suma viršija 14 000 Eur.

Į 45 000 Eur sumą įtraukiamos visos pajamos, kurias gavo fizinis asmuo vykdęs bet kokią ekonominę veiklą Lietuvoje. Į šią sumą neįeina paties fizinio asmens sumokėtas pajamų mokestis.

PVM mokėtojų prievolės

Besiverčiantis individualia veikla, PVM mokėtojas turi įsiregistruoti tinkamai užpildžius prašymą VMI svetainėje ir skaičiuoti bei mokėti PVM (individuali veikla PVM mokėtojas). Nepateikus prašymo, PVM mokėtojas nėra atleidžiamas nuo prievolės mokėti PVM. Tokiu atveju neįsiregistravęs asmuo apskaičiuotą PVM sumą privalo pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens apyskaitoje bei ją sumokėti iki kito mėnesio 25 dienos.

Savanoriškai registruotis PVM mokėtoju, individualią veiklą vykdantis asmuo gali tuo atveju jei bendra atlygio suma nesiekia 45 000 Eur arba ketinama įsigyti prekių iš kitos ES valstybės narės ne daugiau kaip už 14 000 Eur.

Visi PVM mokėtojai vykdantys individualią veiklą taip pat privalo tvarkyti apskaitą ir turėti visus PVMĮ (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo) reikalaujamus dokumentus, į valstybės biudžetą nustatyta tvarka mokėti apskaičiuotą mokėtiną pridėtinės vertės mokestį (PVM mokėtojas individuali veikla). 

Jei iškilo klausimų dėl PVM prievolių individualią veiklą vykdantiems asmenims, susisiekite su 1stopVAT komanda ir gaukite mūsų specialistų konsultaciją.