Skip to content

Lietuvoje taikomi PVM tarifai

Svarbu ne tik laiku registruotis ir tapti PVM mokėtoju, tačiau ne mažiau svarbu žinoti mokestines prievoles bei taikyti teisingą PVM tarifą. Nors PVM yra taikomas visoje Europos Sąjungoje, tačiau kiekviena šalis turi savo PVM tarifą. Tam, kad sužinotumėte koks PVM dydis taikomas daugelyje pasaulio šalių, galite apsilankyti mūsų angliškoje puslapio versijoje.

Lietuvoje taikomi PVM tarifai

Lietuvoje taikomi standartinis 21 proc. tarifas bei lengvatiniai 9 ir 5 proc. PVM tarifai. Svarbu žinoti, jog PVM dydis priklauso nuo sandorio produkto ar paslaugos.

Lengvatinis 9 proc. tarifas

Taikomas:

 • Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms bei tiekiamam karštam vandeniui.
 • Knygoms ir beperiodiniams informaciniams leidiniams.
 • Keleivių vežimo maršrutais paslaugoms bei keleivių bagažo vežimo paslaugoms.
 • Turizmo veiklą pagal teisės aktus vykdančioms apgyvendinimo paslaugoms.
 • Malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui ir teikiamiems buitiniams energijos vartotojams.

Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas

Taikomas:

 • Techninės pagalpos priemonėms skirtoms neįgaliesiems ir jų remontui.
 • Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių teikimui asmenims, kuriems šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar dalinai kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams.
 • Laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.

0 proc. PVM

Lietuvos PVM mokėtojai turėtų įsidėmėti, jog taikant 0 proc. PVM tarifą ir eksportuojant prekes nuo šiol yra būtina pateikti įrodymų sąrašą.

Taikomas šiais atvejais:

 • Prekių tiekimui, kai prekės išgabenamos iš Europos Sąjungos.
 • Prekių tiekimui, kai prekes išgabena keleiviai.
 • Laivų ir orlaivių tiekimui bei nuomai, kitiems sandoriams susijusiems su laivais ir orlaiviams.
 • Laivų ir orlaivių atsargų tiekimui.
 • Vežimo paslaugoms ir su jomis susijusiems sandoriams.
 • Draudimo ir finansinėms paslaugoms, susijusioms su prekių eksportu.
 • Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui.
 • Aukso tiekimui Europos centrinių bankų sistemai ir Europos centriniam bankui.
 • Prekių tiekimui į kitą valstybę narę.
 • Prekių tiekimui paramos gavėjams, kai prekės yra išgabenamos iš ES.
 • Kilnojamųjų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui, kai tokie daiktai laikinai įvežti į ES

Susisiekite su mūsų specialistais, norėdami daugiau sužinoti apie Lietuvos PVM mokėtojams taikomas prievoles ar gauti nemokamą konsultaciją.