Skip to content

Kaip pildyti PVM deklaraciją?

PVM deklaracijos pildymas neretai sukelia klausimų apie tinkamą PVM apskaičiavimą, atskaita ar deklaracijų duomenimis. Šiame straipsnyje plačiau paaiškinsime kaip teisingai pateikti PVM deklaracijos formą ir kaip išvengti klaidų.

PVM deklaracijos forma FR0600

Registruojama net keletas skirtingų PVM deklaracijos formų, kurias galite rasti VMI puslapyje. Pati pagrindinė, kurią turi pildyti daugiausia PVM mokėtojų yra FR0600 forma. PVM deklaracijos  forma turi būti teikiama elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą.

PVM deklaracijos pildymas

PVM deklaracija susideda iš 5 dalių:

  • 1 dalyje „Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sandoriai“ turi būti pateikta šalies teritorijoje tiektų prekių ar paslaugų apmokestinamų PVM, apmokestinamoji vertė, taikant standartinį 21 proc. tarifą, 9 proc. arba 5 proc. tarifus. Taip pat per mokestinį laikotarpį gautas avansas, nuo kurio apskaičiuotas PVM, PVM neapmokestinamų prekių ar paslaugų ir eksportuotų prekių apmokestinamoji vertė.
  • 2 dalyje „Prekių ir paslaugų įsigijimo sandoriai“ nurodyti iš ES valstybių, PVM mokėtojų įsigytų prekių apmokestinamoji vertė. Įsigytos prekės apima: prekės pagal nuomos ar panašias sutartis, naujos transporto priemonės, akcizais apmokestinamos prekės. Taip pat reikalinga nurodyti iš ES įsigytų prekių trikampei prekybai, iš užsienio valstybių įsigytas paslaugas.
  • 3 dalis – „Pirkimo ir importo PVM“. Turi būti nurodyta įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, sumokėtas importo PVM, apskaičiuoto importo PVM suma, kurios sumokėjimą kontroliuoja VMI.
  • 4 dalis – „PVM atskaitos dalis (procentais)“ nurodyti kalendorinių metų proporcinį PVM atskaitos procentą.
  • 5 dalis – „Pardavimo PVM, PVM atskaita, mokėtinas (grąžintinas) PVM“. Šioje dalyje reikalinga pateikti apskaičiuotą pardavimo PVM sumą, taikant 21 proc. tarifą, apskaičiuotą pardavimo PVM sumą, taikant 9 proc. tarifą, apskaičiuotą pardavimo PVM sumą, taikant 5 proc. tarifą, pirkėjo apskaičiuotą pardavimo PVM nuo PVM įstatymo. Taip pat iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM, atskaitomą pirkimo ir importo PVM sumą, mokėtiną į biudžetą arba grąžintiną iš biudžetą PVM.

Svarbu pažymėti, kad pateikta PVM deklaracija gali būti patikslinta. Joje turi būti įrašyti ne tikslinamieji, bet visi mokestinio laikotarpio duomenys. PVM deklaracija gali būti tikslinama, kai:

  • Mokėtina PVM suma į biudžetą yra sumažinta.
  • Klaidos susijusios su prekių tiekimu ar paslaugų teikimu į kitas valstybes nares.
  • Klaidos susijusios su prekių ar paslaugų įsigijimu iš kitų valstybių narių.
  • Klaidos susijusios su importo PVM, kurio sumokėjimą kontroliuoja VMI.

Norėdami daugiau sužinoti apie kiekvienos dalies pildymo ypatybes apsilankykite VMI puslapyje arba galite pasinaudoti paieška internete: kaip pildyti PVM deklaracija.

PVM deklaracijos pateikimo terminas

Kiekvienas PVM mokėtojas, kurio mokestinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo, PVM deklaracijos pateikimo terminas yra iki kito mėnesio 25 dienos. Tie, kurių mokestinis laikotarpis kalendorinis pusmetis – deklaraciją turi pateikti iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos. Jeigu buvo pateiktas kitas mokestinis laikotarpis, PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25 dienas nuo to mokestinio laikotarpio pabaigos. Asmens išregistruoto iš PVM mokėtojų, deklaracija turi būti pateikta per 20 d. po išregistravimo.