Skip to content

Pagrindiniai su PVM susiję įvykiai Vokietijoje 2021 m.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., panaikinus mažų mokesčių režimą, visoms prekėms bus taikomi 19 proc. ir 7 proc. PVM tarifai. 7 proc. tarifas taikomas restoranų ir maitinimo paslaugoms (išskyrus gėrimus) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. grąžinti 19 proc. ir 7 proc. tarifai

Nuo 2021 m. sausio 1 d., panaikinus mažų mokesčių režimą, visoms prekėms bus taikomi 19 proc. ir 7 proc. PVM tarifai. 7 proc. tarifas taikomas restoranų ir maitinimo paslaugoms (išskyrus gėrimus) nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

„Brexit“ – pereinamojo laikotarpio pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d.

Nors Jungtinė Karalystė išstojo iš ES 2021 m. sausio 31 d., ES reglamentai buvo taikomi iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. Naujas susitarimas, sudarytas 2020 m. gruodžio 24 d., neturi įtakos susitarimui dėl išstojimo. Tačiau nuo 2021 m. sausio 1 d. prekybai su Didžiąja Britanija ir Šiaurės Airija taikomos PVM nuostatos, galiojančios trečiosios šalies teritorijoje. Prekybai su Šiaurės Airija ir toliau bus taikomos Sąjungos vidaus prekybos taisyklės.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. vieno langelio principu grindžiamos minisistemos procedūra (toliau – MOSS) bus pakeista vieno langelio principu grindžiama sistema (toliau – OSS). Tai reiškia, kad apie visas elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, telekomunikacijų paslaugų ir radijo bei televizijos paslaugas, taip pat apie Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą ir prekių, kurių vertė 150 EUR ar mažiau, importą bus galima pranešti per OSS visoje ES.

Nuotolinę prekyba nuo 2021 m. liepos 1 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. nauja ES minimali riba bus vienodai taikoma visai prekybai prekėmis su ES valstybėmis narėmis ir neapsiribos mokesčių surinkimu konkrečioje valstybėje narėje. Taip pat bus panaikinta nuotolinei prekybai su trečiosiomis šalimis taikyta PVM lengvata mažos vertės prekėms iki 22 EUR.  Vokietijos PVM įstatymo 5 skirsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad prekių, kurių materialinė vertė yra 150 EUR ar mažiau, importas nebus apmokestinamas PVM, tačiau tik tada, kai produkcijos tiekimas bus nurodytas OSS.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Federalinė mokesčių tarnyba oficialiai raštu nebeteikia užsienio PVM mokėtojų tapatybės patvirtinimo

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Federalinė centrinė mokesčių tarnyba nebeteikia oficialių rašytinių užsienio PVM mokėtojų tapatybės patvirtinimų, nors jos oficialioje svetainėje vis dar galima pateikti užklausą dėl užsienio PVM mokėtojų tapatybės.

Metinių 2019 m. PVM deklaracijų teikimo terminas pratęsiamas nuo 2021 m. vasario 28 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos: http://www.vatassociation.org/vat-news/news-from-iva-members/697-germany-vat-highlights-in-2021